Praktyka Grupowa Praktyka Lekarska s.c.
Zabrze Bytomska 56 telefon: 32 274 50 81
Implanty zębowe To dobry sposób uzupełnienia brakujących zębów. Polega to na tym, że stomatolog nawierca specjalnym wiertłem kość, a następnie wkręca do kości implant, mający kształt śruby. Jest on wykonany ze specjalnego stopu tytanu, tak, że zrasta się z kością w sposób trwały. Na tej śrubie, po wygojeniu, stomatolog wykonuje uzupełnienie protetyczne, może to być korona, most, lub proteza. Sa też implanty na których można wykonać uzupełnienie protetyczne natychmiast, a także implanty wkręcane natychmiast po ekstrakcji, z tym że wtedy prawdopodobieństwo odrzucenia implantu przez organizm jest większe. Wadą implantu jest to, że nie zrasta się z dziąsłem, tylko z samą koscią. Powoduje to, że pacjent musi utrzymywać wysoką higienę w obrębie implantu i jamy ustnej, gdyż w przeciwnym razie rozwija się proces zapalny (periimplantitis), podobny do paradontozy zapalnej prowadzący do utraty implantu. Dostępne są specjalne szczoteczki do czyszczenia okolic implantu. zaleca się również okresowe badania bakteriologiczne, z okolicy dziąsła otaczającego implant. Pajentowi łatwiej wyczyścić implant znajdujący się pod zdejmowalnym uzupełnieniem protetycznym (protezą), natomiast trudniej jest oczyscić okolicę implantu znajdującego się pod koroną, lub mostem,szczególnie z tyłu jamy ustnej. Ważny jest też ogólny stan zdrowia pacjenta i wiek. Wiek powyżej 60 lat, choroby takie jak cukrzyca, osteoporoza, zaburzenia hormonalne, zły stan ogólny zdrowia pogarszają utrzymanie implantu i producenci implantów nie dają w tej sytuacji gwarancji. Problemem przy stosowaniu bywa rownież nisko położona zatoka szczękowa lub niski zanikły wyrostek kostny i płytko przebiegający nerw i naczynia w żuchwie, gdyż wtedy implant jest krótki i zwieksza sie prawdopodobieństwo utraty. Wadą jest rownież to że pacjent nie czuje implantu, gdyż nie posiada on unerwionej ozębnej tak jak ząb, powoduje to bardzo mocne nagryzanie na implant, bez wyczucia, mogące prowadzić do uszkodzenia. Lepsze w tej sytuacji są protezy osadzone na implantach, gdyż znajduje sie w nich specjalny silikonowy pierscień amortyzujący siły nagryzania, a sama nakładana proteza zapobiega zanieczyszczaniu jedzeniem okolicy implantu, co zmniejsza prawdopodobieństwo stanu zapalnego i zwiększa trwałość implantu. Na pewno warto zastosować implanty, gdy nie ma innej możliwosci umocowania uzupełnienia protetycznego. Przyjmuję się, że jeżeli pacjent utracił zęby w wyniku próchnicy lub paradontozy to ryzyko utraty implantów zwieksza się znacznie. Dobrze rokują one u młodych osób z wysoką higiena jamy ustnej, które utraciły zęby wskutek urazu.