Grupowa Praktyka Lekarska s.c.
Zabrze Bytomska 56 telefon: 32 274 50 81

Żwykłe protezy akrylowe Proteza elastyczna
Zwykłe protezy akrylowe Proteza elastyczna, klamry dziąsłowe

Śzkielet elastyczny
Szkielet elastyczny, klamry w kolorze zębów
protetyk Zabrze